Deca Zorana Đinđića, Jovana i Luka, su danas odrasli pojedinci koji bi bili izvor ponosa svog pokojnog oca. Kada je premijer Srbije, Zoran Đinđić, tragično izgubio život, ostavio je iza sebe suprugu i dvoje malene dece.

Jovana, starija ćerka, sada ima 32 godine, dok je Luka mlađi sa 29. Iako su bili mladi kada ih je zadesila tragedija, uspjeli su da se izgrade kao snažni pojedinci.

Jovana je diplomirala komunikologiju i trenutno radi kao službenik u timu za rodnu ravnopravnost i ljudska prava, što odražava njenu posvećenost društvenim pitanjima. Ona je, uz podršku majke Ružice, uspjela da pronađe svoj put nakon gubitka oca. Kako kažu oni koji je poznaju, Jovana je naslijedila majčinu ljepotu i očevu komunikacijsku vještinu, kao i interesovanje za politiku.

Nakon diplomiranja, Jovana je nastavila svoje obrazovanje na master studijama u Londonu, a od 2016. godine radi u timu za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva. Isto tako, politika je bila neizostavan dio njenog života od malih nogu, inspirisana očevom karijerom.

Luka, njen brat, također je krenuo putem politike. Završio je fakultet političkih nauka, a mnogi koji ga poznaju vjeruju da ima potencijal da jednog dana bude narodni poslanik. Opisuju ga kao ljubaznu i uvijek nasmejanu osobu. Interesantno je napomenuti da je kao trogodišnjak postao simbol demonstracija koje su se održale krajem 1996. godine, noseći transparent na ramenima svog oca, što je privuklo pažnju širom svijeta.

Iako su odrasli pod uticajem političke atmosfere zbog svog oca, Jovana i Luka su uspjeli da izgrade svoje putove, gradeći svoje karijere i doprinoseći društvu na različite načine.

Sigurno je da bi Zoran Đinđić bio ponosan na svoju djecu i na to kako su postali odgovorni i angažovani građani.