Često pojedinci izražavaju nezadovoljstvo zbog hemikalija koje proizvođači koriste u proizvodnji paste za zube, jer i dalje ne znaju za tačan sadržaj. Ipak, samo pakovanje sadrži specifične informacije koje možda nikada ranije nisu razmatrane.

Ključno je razlikovati značaj iza svake boje prisutne na kvadratu koji se nalazi na dnu tube paste za zube, jer pruža uvid u komponente paste za zube.

Kvadrat koji je obojen zeleno označava da su svi sastojci koji se koriste u proizvodu potpuno prirodni.

Plavi kvadrat označava korištenje i prirodnih sastojaka i ljekovitih tvari.

Crveni kvadrat je mjesto gdje se prirodni sastojci susreću sa hemijskim jedinjenjima.

Označeno područje označeno crnim kvadratom isključivo je rezervirano za kemikalije.

Ako se do sada date informacije pokažu nedovoljnim, preporučujemo da pregledate deklaraciju. Ovaj dokument treba da sadrži sveobuhvatan popis svih sastavnih elemenata.